Działalność wydawnicza

Zakład Pszczelnictwa w Puławach wspólnie z  Pszczelniczym Towarzystwem Naukowym wydaje w języku angielskim czasopismo "Journal of Apicultural Science" o objętości kilkuset stron, w którym prezentowane są wyniki bieżących badań z zakresu pszczelnictwa.
"Journal of Apicultural Science"
jest jedynym w kraju pismem naukowym o takim profilu. Publikowane są tam prace naukowe ze wszystkich ośrodków w kraju zajmujących się tematyką pszczelarską.
Ostatnio dzięki coraz szerszej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi publikowane sa również prace autorów z Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Rosji, Ukrainy i innych krajów.

Oferta wydawnicza biblioteki Zakładu