Witamy Państwa na naszej stronie !!!Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich działa w Instytucie Ogrodnictwa - Państwowym Instytucie Badawczym, Zakładzie Pszczelnictwa w Puławach. Od 2006 r. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie metod oznaczania właściwości fizykochemicznych i analizy pyłkowej miodu.

Proszę zapoznać się z krótką charakterystyką naszej strony, aby łatwiej odnaleźć interesujące Państwa informacje:

Porównania międzylaboratoryjne 2022.pdf (580 kb)

EKOWOSK - Projekt wsparcia naukowo-badawczego w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” - realizowanego w sezonie 2021/2022 pt. „Ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw pasiecznych i stanu sektora pszczelarskiego w Polsce oraz analiza jakości wosku pszczelego wykorzystywanego w obrocie pszczelarskim”.

Start : Kontakt : Linki : Ankieta
Laboratorium : Zakres działalności : Certyfikaty : Zlecenie badań : Normy i rozporządzenia
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright 2007 lbjpp
projekt: mszonline.com