Zespół badawczy owadów zapylających

ZESPÓŁ BADAWCZY OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH:

Skład zespołu Badawczego Owadów Zapylających:
- mgr Mikołaj Borański,
e-mail: mikolaj.boranski@inhort.pl

Zakładowe galerie zdjęć

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
- Poznawanie biologii owadów zapylających
- Opracowywanie i doskonalenie metod chowu pszczół samotnic i trzmieli
- Wdrażanie trzmieli i pszczół samotnic do zapylania upraw sadowniczych, polowych i w szklarniach
- Obserwacje oblotu różnych gatunków roślin przez pszczoły (Apiformes)
- Analiza palinologiczna pyłku gromadzonego w gniazdach pszczół samotnic i trzmieli
- Analiza palinologiczna produktów pszczelich

AKTUALNIE REALIZOWANA TEMATYKA BADAWCZA
- Opracowywanie nowych materiałów gniazdowych, alternatywnych w stosunku do trzcinowych rurek, wykorzystywanych w hodowli murarki ogrodowej
- Ocena miodów odmianowych uzyskiwanych w polskich warunkach pożytkowych w świetle jakościowej i ilościowej analizy pyłkowej
- Próba wprowadzenia do chowu murarki rogatej (Osmia cornuta Latr.)
- Ocena wpływu stosowania „rozluźniaczy” przed wirowaniem miodów wrzosowych na zawartość pyłku Calluna vulgaris w obrazie mikroskopowym w stosunku do tradycyjnej metody wirowania
- Wykorzystanie dzikiej pszczoły samotnicy - murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) do zapylania towarowych plantacji roślin ogrodniczych oraz plantacji nasiennych warzyw w uprawach polowych i pod osłonami w Polsce

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (2006-2009)
- Teper D., Billiński M. (2009) - Red mason bee (Osmia rufa L.) as a pollinator of rape plantations. J. apic. Sci., 53 (2): 115-120
- Semkiw P, Skowronek W., Teper D., Skubida P. (2008) - Zmiany zachodzące w miodzie podczas dojrzewania w kontrolowanych warunkach na podstawie udziału pyłku przewodniego i przewodności elektrycznej właściwej. J. apic. Sci. 52 (2):45-53
- Teper D. (2008) - Food plants of Megachile rotundata L. determined based on palinological analysis of faeces. J. apic. Sci., 52 (1): 73-81
- Teper D., Semkiw P., Skubida P. (2008) - Ocena wybranych parametrów jakościowych miodów pochodzących z kilku pasiek ekologicznych. Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Monografia, tom 5: 146-152
- Skubida P., Semkiw P., Teper D. (2008) - Ocena skuteczności stosowania kwasu szczawiowego do zwalczania warrozy w pasiekach ekologicznych. Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Monografia, tom 5: 153-157
- Ruszkowski A., Biliński M., Gosek J., Kaczmarska K. (2007) - Znaczenie gospodarcze i baza pokarmowa pszczół samotnic z rodziny smuklikowatych (Hymenoptera: Apiformes: Halictidae). Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Monografie i Rozprawy. Puławy, pp. 144
- Teper D. (2007) - Food plants of the red mason bee (Osmia rufa L.) determined based on pollen analysis of faeces. J. apic. Sci.,51 (2): 55-62
- Skubida P., Semkiw P., Teper D. (2007) - Wybrane problemy przekształcania pasiek konwencjonalnych w ekologiczne na przykładzie pasieki Oddziału Pszczelnictwa ISK w Puławach. J. Res. Applic. Agricult. Eng., 52 (4): 59-64
- Pawlikowski T., Biliński M., Kosior A., Fijał J. (2007) - Wierność siedliskowa trzmieli (Hymenoptera: Apiformes: Bombus Latr.) w dwóch leśnych sukcesyjnych seriach z Karpat Zachodnich. J. apic. Sci., 51 (1): 109-117
- Teper D. (2006) - Food plants of Bombus terrestris L. as determined by pollen analysis of faeces. J. apic. Sci. (50) 2:101-108
- Teper D. (2006) - Analiza palinologiczna odchodów wybranych gatunków pszczołowatych jako metoda oznaczania roślin przez nie zapylanych. Rozprawa doktorska. Puławy: s. 67
- Skubida P., Semkiw P., Teper D. (2006) - Ekologiczna gospodarka pasieczna. J. Res. Applic. Agricult. Eng.: 164-170

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA
1. Wykłady, szkolenia, opinie, porady z zakresu:
- Hodowla trzmiela ziemnego i jego wykorzystanie jako zapylacza upraw pod osłonami
- Hodowla i wykorzystanie murarki ogrodowej jako zapylacza upraw ogrodniczych
- Ocena nektarowych miodów odmianowych oraz identyfikacja miodów importowanych za pomocą analizy pyłkowej

2. Wdrożenia:
- Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.) jako zapylacz towarowych upraw truskawki - Dariusz Teper, Mieczysława Biliński
- Właściwa lokalizacja kolonii murarki ogrodowej (Osmia rufa L.)w sadzie w stosunku do konkurencyjnych roślin - Dariusz Teper, Mieczysława Biliński
- Wykorzystanie murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) jako zapylacza towarowych plantacji rzepaku - Dariusz Teper, Mieczysław Biliński (więcej)
- Wykorzystanie analizy pyłkowej odchodów w badaniach roślin pożytkowych dzikich owadów pszczołowatych - Dariusz Teper, Mieczysław Billiński (więcej)
- Materiały gniazdowe do masowego chowu murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) - zapylacza upraw sadowniczych, polowych i pod osłonami - Mieczysław Biliński (więcej)

3. Publikacje popularno-naukowe (2006-2010)
- Teper D. (2010) - Owady zapylające. Działkowiec 5/10
- Teper D. (2008) - Hodowla murarki ogrodowej. Hasło ogrodnicze 2/08
- Teper D. (2007) - Problemy z określaniem miodów odmianowych na podstawie analizy pyłkowej. Pszczelarstwo 12/07
- Teper D. (2007) - Rola i stan dzikiej entomofauny zapylającej a chemiczna ochrona roślin. Pasieka 4/07
- Teper D. (2007) - Sezonowa hodowla trzmieli. Hasło ogrodnicze 10/07
- Biliński M. (2006) - Murarka ogrodowa - alternatywny zapylacz sadów. Sad Nowoczesny 3/06

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- Analiza palinologiczna produktów pszczelich (więcej)

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI
- Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Paweł i Marta Dąbrowscy
- Gospodarstwo Ogrodnicze Wilczewski Jerzy
- PlantiCo Zielonki Sp. z o. o.
- Związki i organizacje pszczelarskie