Strona główna

Witamy na stronie Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego, Zakładu Pszczelnictwa w Puławach

Zakład Pszczelnictwa w Puławach jest Zakładem Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego znajdującego się w Skierniewicach, będącego jednym z resortowych Instytutów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zajmujemy się badaniami z dziedziny hodowli pszczół, poznawania ich biologii, doskonalenia metod obsługi pasiek oraz określaniem składu i właściwości wszystkich produktów wytwarzanych przez pszczoły. Innym kierunkiem naszej działalności jest poznanie znaczenia pszczół i innych owadów jako zapylaczy roślin uprawnych oraz ich wychów na te potrzeby.