Pracownia Zapylania Roślin

Pracownia Zapylania Roślin
Kierownik:
Dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO

Zespół Botaniki Pszczelarskiej

Skład zespołu Botaniki Pszczelarskiej:
- Dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO
e-mail: zbigniew.koltowski@inhort.pl
tel. 81 886 34 95, kom. 603 689 001

Pracownicy techniczni:
- Ryszard Jemioła
- Ewa Kołtowska

Zakładowe galerie zdjęć

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
- Wartość pszczelarska roślin pożytkowych
- Wymogi zapylania entomofilnych roślin uprawnych
- Bioróżnorodność i poprawa pożytków pszczelich

AKTUALNIE REALIZOWANA TEMATYKA BADAWCZA
- Ocena pory kwitnienia, obfitości nektarowania i wydajności miodowej niezbadanych pod tym kątem gatunków roślin
- Ocena wartości pszczelarskiej i intensywności oblotu przez owady zapylające plantacji słonecznika
- Ocena wpływu owadów zapylających na jakość nasion słonecznika
- Ewaluacja zgromadzonych taksonów w Kolekcji roślin miododajnych

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (2005-2010)
- Lipiński M. (2010) - Pożytki pszczele, zapylanie i miododajność roślin - [Kołtowski Z. - redakcja naukowa wydania IV] PWRiL - Warszawa, Wydawnictwo Sądecki Bartnik - Stroże, 2010, ss.320.
- Kołtowski Z., Jabłoński B. (2008) - Botanika pszczelarska [w Hodowla pszczół, red. Wilde J. i Prabucki J.] PWRiL, Poznań, s. 431-480.
- Kołtowski Z. (2007) - Degree of utilization of potential sugar yield of a rapeseed plantation by insects in respect of rapeseed honey yield in an apiary. J. apic. Sci., 51(2):67-79
- Kołtowski Z. (2006) - Wielki Atlas Roślin Miododajnych. Przeds. Wyd. Rzeczpospolita, Warszawa, s. 328
- Kołtowski Z. (2005) - The effect of pollinating insects on the yield of winter rapeseed (Brassica napus L. var. napus f. biennis) cultivars. J. apic. Sci., 49(2): 29-41
- Jabłoński B., Kołtowski Z. (2005) - Nectar secretion and honey potential of honey plants growing under Poland's conditions. Part XV. J. api. Sci., 49(1): 59-63

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA
1. Wykłady, szkolenia, opinie, porady z zakresu:
- Wartość pszczelarska roślin z polskiej strefy klimatycznej
- Wymogi zapylania roślin uprawnych
- Możliwości poprawy pożytków pszczelich
- Rola pszczoły miodnej w zapylaniu roślin entomofilnych

2. Wdrożenia:
- Wartość pszczelarska wybranych gatunków roślin miododajnych - dr inż. Zbigniew Kołtowski (więcej)
- Wartość pszczelarska plantacji słonecznika i intensywność ich oblotu przez owady zapylające - dr inż. Zbigniew Kołtowski (więcej)

3. Publikacje popularno-naukowe (2006-2010)
- Kołtowski Z. (2010) - Kolekcja lip Profesora. Pszczelarstwo, 61(9):15
- Kołtowski Z. (2010) - Czy rośliny pożytkowe mogą być szkodliwe dla pszczół? Pszczelarstwo, 61(5):14-15.
- Kołtowski Z. (2010) - Pollinus - szansą na zwiększenie efektywności zapylenia kwiatów. Pszczelarstwo, 61(2):11-12.
- Kołtowski Z. (2010) - Profesor Bolesław Jabłoński patronem arboretum lipowego przy LODR w Końskowoli. Pszczelarz Polski 166/8/2010:25
- Kołtowski Z. (2010) - O wartości pszczelarskiej krzewów owocowych. Pszczelarz Polski 162/4/2010:7-9.
- Kołtowski Z. (2010) - Charakterystyka surowców miodowych - roślinnych pożytków dla pszczół. Pszczelarz Polski 161/3/2010:11-13.
- Kołtowski Z. (2009) - Nektarowanie odmian rzepaku - tematem wciąż aktualnym. Pszczelarstwo, 60(6):8-9.
- Kołtowski Z. (2009) - Niepokojące wieści z Ministerstwa Środowiska w sprawie roślin obcego pochodzenia. Pszczelarz Polski, 156(10/2009):19-21.
- Kołtowski Z. (2009) - Niecierpek gruczołowaty - cenna roślina miododajna kwitnąca we wrześniu. Pszczelarz Polski, 155(9/2009): 14-16.
- Kołtowski Z. (2009) - Sierpień - okres kwitnienia różnych gatunków mięty. Pszczelarz Polski, 154(8/2009):18-21.
- Kołtowski Z. (2009) - Kłosowce - dobre rośliny do poprawy pożytków pszczelich w lipcu. Pszczelarz Polski, 153(7/2009):16-18.
- Kołtowski Z. (2009) - Malina - źródło pożytku towarowego i miodu odmianowego. Pszczelarz Polski, 152(6/2009): 16-18.
- Kołtowski Z. (2009) - Sady owocowe - źródłem cennego pożytku wiosennego. Pszczelarz Polski, 151(5/2009):16-18.
- Kołtowski Z. (2009) - Znaczenie pożytków pszczelich i oznaczanie wartości pszczelarskiej roślin miododajnych. Pszczelarz Polski, 150(4/2009): 14-16.
- Kołtowski Z. (2009) - Znaczenie pszczół w zapylaniu sadów i wymogi zapylania roślin sadowniczych. Pasieka, 3/2009(35):16-19.
- Kołtowski Z. (2008) - Zapylanie roślin i rola pszczoły miodnej w tym procesie. Pasieka, 5/2008(31): 42-44
- Kołtowski Z. (2008) - Kilka słów przypomnienia o bluszczu pospolitym. Pszczelarz Polski, 144(10/2008): 6-8
- Kołtowski Z. (2008) - Barbula szara - wrześniowa pożytkowa nadzieja. Pszczelarz Polski, 143(9/2008): 8-10
- Kołtowski Z. (2008) - Ewodia aksamitna - późno kwitnące pszczele drzewko. Pszczelarz Polski, 142(8/2008): 10-12
- Kołtowski Z. (2008) - Gryka - oraz niektóre szczegóły jej biologii kwitnienia i nektarowania. Pszczelarz Polski, 141(7/2008): 10-12
- Kołtowski Z. (2008) - Dobre, lecz mało znane rośliny pożytkowe kwitnące w czerwcu. Pszczelarz Polski, 140(6/2008): 11-12
- Kołtowski Z. (2008) - Pożytek robi niowy można oszacować już w maju. Pszczelarz Polski, 139(5/2008): 21-23
- Kołtowski Z. (2008) - Wszędobylski mniszek zwiastunem obfitości pożytków pszczelich. Pszczelarz Polski, 138(4/2008): 12-14
- Kołtowski Z. (2008) - Co każdy pszczelarz powinien wiedzieć o wierzbach. Pszczelarz Polski, 137(3/2008): 12-14
- Kołtowski Z. (2008) - Leszczyna. Pszczelarz Polski, 136(2/2008): 8-10
- Kołtowski Z. (2008) - Bluszcz pospolity. Pasieka, 1/2008(27): 20-21
- Kołtowski Z. (2007) - Astry jesienne - jeden z najpóźniejszych pożytków. Pszczelarz Polski, 132(10/2007): 21-22
- Kołtowski Z. (2007) - Wrzosowisko źródłem trudnego pożytku pszczelego. Pszczelarz Polski, 131(9/2007): 9-11
- Kołtowski Z. (2007) - Nawłocie - cenny pożytek sierpniowy. Pszczelarz Polski, 130(8/2007): 7-9
- Kołtowski Z. (2007) - Lipy. Pszczelarz Polski, 129(7/2007): 8-11
- Kołtowski Z. (2007) - Potrzebujemy pszczół. Sad Nowoczesny, (4/2007): 58-59
- Kołtowski Z. (2007) - Znaczenie pszczoły miodnej w zapylaniu roślin entomofilnych Pszczelarstwo, 58(6): 8-9
- Kołtowski Z. (2006) - Plantacje słonecznika, ich wartość pożytkowa i wymogi zapylania. Pasieka, 5(19): 43-45
- Kołtowski Z. (2006) - Czy odmiana ma wpływ na wartość pszczelarską danego gatunku? Pszczelarstwo, 57(5): 14-15
Kołtowski Z. (2006) - Pszczoły w sadownictwie. Aktualności Rolnicze, 5(189): 25

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- Rozpowszechnianie cennych roślin miododajnych

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
- Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
- Polski Związek Pszczelarski

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI ZAGRANICZNYMI
- Plant Introduction Station Iowa State University, Ames, Iowa, USA
- Global Science Book - Functional Plant Science and Biotechnology
- Korean Journal of Apiculture