Pracownia Technologii Pasiecznych

ZESPÓŁ PRACOWNI TECHNOLOGII PASIECZNYCH
Kierownik:
tel. , kom.

Skład zespołu:
- dr Piotr Semkiw,
e-mail: piotr.semkiw@inhort.pl

Pracownicy techniczni:
- st. technik Andrzej Pioś

Zakładowe galerie zdjęć

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
Gospodarka pasieczna w różnorodnych warunkach klimatycznych i pożytkowych
- Optymalizacja rozwoju i produkcyjności rodzin pszczelich
- Technologie pozyskiwania produktów pszczelich
- Ekologiczna gospodarka pasieczna
- Profilaktyka i terapia chorób pszczół
- Ekonomika pszczelarska

AKTUALNIE REALIZOWANA TEMATYKA BADAWCZA
- Ocena przydatności syropów inwertowanych i skrobiowych do dokarmiania zimowego rodzin
- Monitorowanie zmian strukturalnych w polskim pszczelarstwie i na rynku miodu
- Opracowanie zasad gospodarki pasiecznej dla pasiek ekologicznych
- Badania terenowe skuteczności preparatów przeznaczonych do zwalczania pasożyta V. destructor
- Badania monitoringowe stanu zdrowotnego rodzin pszczelich

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (2006-2012)
- Pohorecka K., Skubida P., Miszczak A., Semkiw P., Sikorski P., Zagibajło K., Teper D., Kołtowski Z., Skubida M., Zdańska D., Bober A. (2012) - Residues of neonicotinoid insecticides in bee collected plant materials from oilseed rape crops and their effect on bee colonies. J. apic. Sci., 56 (2): 115-134.
- Skubida P., Semkiw P. (2011) - Pszczelarstwo ekologiczne w Europie i na świecie. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. PIMR Poznań 2011, 56(4): 102-106
- Skubida P., Semkiw P. (2010) - Porównanie skuteczności preparatów do zwalczania inwazji Varroa destructor na przestrzeni lat 2007-2009 w pasiece ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. PIMR Poznań 2010, 55(4): 94-98
- Semkiw P., Skubida P. (2010): Evaluation of the economical aspects of Polish beekeeping. J. Apic. Sci., 54(2): 5-15.
- Semkiw P., Skowronek W., Skubida P., Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T. (2010) - Changes occurring in honey during ripening under controlled conditions based on α-amylase activity, acidity and 5-hydroxymethylfurfural content. J. Apic. Sci., 54(1): 55-64.
- Skubida P., Semkiw P. (2009) - Api Life Var - Ekologiczny preparat do zwalczania inwazji roztocza Varroa destructor i jego skuteczność. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. PIMR Poznań 2009, 54 (4): 100-102
- Szczęsna T., Rybak-Chmielewska H., Waś E., Pohorecka K. - Study on sulphonamide residues in honey. J. apic. Sci. 53 (2)
- Semkiw P., Skowronek W., Skubida P., Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T. (2009) - Changes on saccharide composition of honey during ripening under controlled codition. J. apic.Sci. 53 (1): 81- 93
- Semkiw P, Skowronek W., Teper D., Skubida P. (2008) - Zmiany zachodzące w miodzie podczas dojrzewania w kontrolowanych warunkach na podstawie udziału pyłku przewodniego i przewodności elektrycznej właściwej. J. apic. Sci. 52 (2).
- Semkiw P. (2008) - Zmiany jakościowe różnych miodów zachodzące podczas dojrzewania w kontrolowanych warunkach. Praca doktorska.
- Teper D., Semkiw P., Skubida P. (2008) - Ocena wybranych parametrów jakościowych miodów pochodzących z kilku pasiek ekologicznych. Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Monografia, tom 5. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Poznań 2008: 146 -152
- Skubida P., Semkiw P., Teper D. (2008) - Ocena skuteczności stosowania kwasu szczawiowego do zwalczania warrozy w pasiekach ekologicznych. Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Monografia, tom 5. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Poznań 2008: 153 -157
- Semkiw P., Skowronek W., Skubida P. (2008) - Changes in water content of honey during ripening under controlled condition. J. apic. Sci. 52 (1): 57 - 63
- Skubida P., Semkiw P., Pohorecka K. (2008) - Stimulative feeding of bees as one factor in preparing colonies for early nectar flows: J. apic. Sci. 52 (1): 65 -72
- Skubida P., Semkiw P., Teper D. (2007) - Wybrane problemy przekształcania pasiek konwencjonalnych w ekologiczne na przykładzie pasieki Oddziału Pszczelnictwa ISiK w Puławach. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering: 59 - 64
- Rybak M. , Skubida P. (2007) - Zastosowanie zespolonej stymulacji elektrycznej i dźwiękowej do pozyskiwania jadu pszczelego. J. apic. Sci. 51 (2): 63 -66
- Skubida P., Semkiw P., Teper D. (2006) - Ekologiczna gospodarka pasieczna. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering: 164 - 170.
- Skubida P., Semkiw P., Teper D. (2006) - Unifloral honey in organic beekeeping. Information technologies for rural development. Proceedings of the International Scientific Conference. Jelgava, Latvia, October 19 - 20: 141 - 148
- Rybak M. (2006) - Pozyskiwanie jadu pszczelego poprzez stymulację elektryczną pszczół. Praca doktorska.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA
1. Wykłady, szkolenia, opinie, porady z zakresu:
- Metody prowadzenia całorocznej gospodarki pasiecznej w pasiekach o różnej strukturze
- Możliwości i optymalizacja wykorzystania różnorodnej bazy pożytkowej dla pszczół
- Technologie wykorzystywane w pszczelarstwie - sprzęt i wyposażenie gospodarstwa pasiecznego
- Metody zimowania rodzin pszczelich
- Metody i możliwości pozyskiwania produktów pszczelich
- Ekonomika produkcji pszczelarskiej
- Zasady prowadzenia ekologicznych gospodarstw pasiecznych

2. Wdrożenia:
- Wprowadzenie do produkcji pszczelarskiej nowych metod zimowania rodzin pszczelich - Skubida P., Semkiw P. (więcej)
- Użycie zmodyfikowanych dennicowych poławiaczy pyłku w gospodarce pasiecznej - Skubida P., Pohorecka K., Semkiw P. (więcej)
- Zwalczanie choroby zarodnikowcowej pszczół przy wykorzystaniu ziela piołunu - Pohorecka K. (więcej)

3. Publikacje popularno-naukowe (2006-2009)
- Semkiw P., Skubida P. (2009) - Skuteczność warroabójcza preparatu Api Life Var w badaniach terenowych. Pszczelarstwo 9: 8-9
- Pohorecka K, Semkiw P., Skubida P. (2007) - Badania monitoringowe stanu zdrowotnego pszczół. Pszczelarstwo 11: 12-13
- Skubida P. (2007) - Najnowsze trendy naukowe w pszczelarstwie. Pszczelarstwo 11: 6-7
- Semkiw P. (2007) - Wsparcie sektora pszczelarskiego w krajach UE w latach 2004-2006. Pszczelarstwo 11: 8-10
- Skubida P. (2007) - Ekologia działalność zwalczaniu warrozy. Pszczelarstwo 4: 10-12
- Semkiw P. (2007) - Ekonomika i technologie pasieczne na Eurbee 2008. Pszczelarstwo 1: 2-3
- Skubida P. Semkiw P. (2006) - Wieloplastrowa topiarka słoneczna. Pszczelarstwo 1: 22-23
- Semkiw P.(2006) - Integracja pozioma szansą zwiększenia konkurencyjności polskich pszczelarzy. Pszczelarstwo 1: 10-11
- Semkiw P. (2006) - Zarządzanie strategiczne - ważny aspekt w rozwoju grupy producenckiej. Pszczelarstwo 2: 11-12
- Skubida P. (2006) - Maj - pasieka tętniąca życiem i pierwszy miód. Pszczelarstwo 5: 18-20
- Skubida P. (2006) - Czerwiec - pożytek główny, czas pierwszego miodobrania. Pszczelarstwo 6: 16-17
- Semkiw P., Skubida P. (2006) - Ubezpieczenia pasiek i pszczelarzy. Pszczelarstwo 6: 6-7
- Pohorecka K. (2006) - Zwalczanie warrozy - problem wciąż aktualny. Pszczelarstwo 6: 8-9
- Semkiw P., Skubida P. (2006) - Innowacje motorem postępu gospodarstw pasiecznych. Pszczelarstwo 7: 8-9
- Pohorecka K. (2006) - Zwalczanie warrozy - propozycja postępowania w warunkach polskich. Pszczelarstwo 7: 6-7,12
- Pohorecka K. (2006) - Merytoryczna opinia o Apifosie. Pszczelarstwo 8: 5-6
- Skubida P. (2006) - W październiku jest już po sezonie. Pszczelarstwo 10: 16-17
- Semkiw P., Skubida P. (2006) - Bądźmy gotowi do wykorzystania nowych możliwości. Pszczelarstwo 10: 9-11
- Semkiw P., Skubida P. (2006) - Ekonomiczne aspekty pszczelarstwa w ostatnich latach. Pszczelarstwo 12: 12-13
- Pohorecka K. (2006) - Ocena skuteczności terenowej preparatu Biowar w świetle dwuletnich badań. Pasieka 3: 38-40

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Ośrodki Doradztwa Rolniczego
- Jednostka Certyfikujaca „Ekogwarancja” PTRE
- Polski Związek Pszczelarski
- Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich "Polanka"
- "Biowet" Puławy sp. z o.o.