Journal of Apicultural Science - aktualna punktacja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podwyższyło aktualną punktację naszego czasopisma..

..z 4 do 9 pkt.
Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie. Autorzy uzyskują za artykuł w: Journal of Apicultural Science - 9 punktow Czasopismo to znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na liście Thomsona w Filadelfii, USA.