50 Naukowa Konferencja Pszczelarska

50 Naukowa Konferencja Pszczelarska w Puławach
16-18 kwietnia 2013 r.

Konferencja współfinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na finansowanie działalności upowszechniającej naukę (Umowa Nr 682/P-DUN/ZO/2013).
W dniach 16-18 kwietnia 2013 r. w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym w Puławach odbyła się Jubileuszowa 50 Naukowa Konferencja Pszczelarska. Organizatorami Konferencji był Oddział Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach i Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisława Kalemby, Marszałka Województwa Lubelskiego – Krzysztofa Hetmana, Prezydenta Miasta Puławy – Janusza Grobla i Starosty Puławskiego – Witolda Popiołka.


Sektor Pszczelarski w Polsce w 2012 roku

W związku z realizacją Zadania 3.3 pt. „Monitorowanie zmian strukturalnych w polskim pszczelarstwie i na rynku miodu” w Programie Wieloletnim Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz pracami prowadzonymi przez Departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi związanymi z przygotowaniem Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2013-2016 w Oddziale Pszczelnictwa zostało przygotowane opracowanie pt. "Sektor pszczelarski w Polsce w 2012 roku".
Pełny dokument do pobrania stąd - SP2012.pdf


XLIX Naukowa Konferencja Pszczelarska

Uprzejmie informujemy, że XLIX Naukowa Konferencja Pszczelarska w Puławach odbyła się w dniach 13-14 marca 2012 roku.

Zdjęcia z konferencji (13-14 marca 2012 r)
Streszczenia z Konferencji


COLOSS Work Shop

Od 26 do 29 lipca 2011 r. w Zakładzie Hodowli Pszczół Oddziału Pszczelnictwa w Puławach, Instytutu Ogrodnictwa odbywał się międzynarodowy COLOSS Work Shop "Honey bee vitality and diversity - Field observations of experimental GEI colonies".


Journal of Apicultural Science z Impact Factor

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że nasz Journal otrzymał Impact Factor. Według aktualnych wyliczeń wynosi on 0,489.


Subskrybuje zawartość