Zlecenie badań

Próbki do badań przyjmujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500 w siedzibie Laboratorium.

Próbki wraz z wypełnionym formularzem zlecenia badań można również przesłać pocztą na adres:

INSTYTUT OGRODNICTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
ZAKŁAD PSZCZELNICTWA W PUŁAWACH,
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich,
ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy

Formularz zlecenia oraz oferta cenowa dostępne poniżej:

Start : Kontakt : Linki : Ankieta
Laboratorium : Zakres działalności : Certyfikaty : Zlecenie badań : Normy i rozporządzenia
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright 2007 lbjpp
projekt: mszonline.com