Zakres akredytacji

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich, Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego, Zakładu Pszczelnictwa w Puławach prowadzi swoją działalność usługową zgodnie z polityką i celami jakościowymi określonymi przez Dyrektora Instytutu. Polityką Laboratorium jest profesjonalne wykonywanie badań zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klienta, jak też wymaganiami ustawowymi. Dla realizacji polityki jakości Laboratorium wdrożyło i utrzymuje system zarządzania określony w normie międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz w stosownych dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji. W dniu 29 maja 2006 r. Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Nr AB 715).

Laboratorium realizuje ustaloną przez Dyrektora Instytutu politykę jakości poprzez: wykonywanie badań na wysokim poziomie, spełniającym oczekiwania klienta, dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań popartych fachową interpretacją, budowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla klientów i zainteresowanych współpracą z Laboratorium, utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania, profesjonalny rozwój wykwalifikowanego personelu, a także ciągłe doskonalenie stosowanych w Laboratorium metod badawczych.

Każdego roku Laboratorium potwierdza swoje kompetencje uczestnicząc w badaniach biegłości organizowanych przez uprawnione francuskie laboratorium – BIPEA. Udział w badaniach biegłości pozwala na doskonalenie i utrzymywanie systemu zarządzania, a klientom Laboratorium zapewnia uzyskiwane wiarygodnych i rzetelnych wyników badań.

Poniżej udostępniamy dokumenty potwierdzające akredytację naszego laboratorium:

Start : Kontakt : Linki : Ankieta
Laboratorium : Zakres działalności : Certyfikaty : Zlecenie badań : Normy i rozporządzenia
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright 2007 lbjpp
projekt: mszonline.com