FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
55 NAUKOWA KONFERENCJA PSZCZELARSKA - KAZIMIERZ DOLNY 6-7 MARCA 2018

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ZGŁASZANIA UDZIAŁU - 20 LUTEGO 2018 !!!!!
* - pola wymagane przy rejestracji uczestnika Konferencji

DANE OSOBOWE
Tytuł naukowy
Imię*
Nazwisko*
Ulica i numer*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Telefon kontaktowy*
Adres e-mail*

DANE DO FAKTURY
Nazwa instytucji
Ulica i numer
Kod pocztowy
Miejscowość


NIP

OPŁATY
Pełna odpłatność (w tym 1 nocleg w pokoju 2-osobowym)
500 zł
Student (w tym 1 nocleg w pokoju 2-osobowym) 350 zł
Pełna odpłatność (drugi dzień) 180 zł
Student (drugi dzień) 100 zł
Uwagi (nazwisko współlokatora lub inne informacje dla organizatorów)


UWAGA:
Faktury będą do odebrania w recepcji lub wysyłane pocztą.
W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie dokonanie opłaty gotówką w dniu rozpoczęcia konferencji.
Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 20 lutego 2018 r. na konto:
Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
BGŻ S.A. I/o woj. w Warszawie Nr 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270
z dopiskiem 'Konferencja 2018, nazwisko(a) uczestników'