FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
54 NAUKOWA KONFERENCJA PSZCZELARSKA - PUŁAWY 7-8 MARCA 2017

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ZGŁASZANIA UDZIAŁU - 28 LUTEGO 2017 !!!!!
* - pola wymagane przy rejestracji uczestnika Konferencji

DANE OSOBOWE
Tytuł naukowy
Imię*
Nazwisko*
Ulica i numer*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Telefon kontaktowy*
Adres e-mail*

DANE DO FAKTURY
Nazwa instytucji
Ulica i numer
Kod pocztowy
Miejscowość


NIP

OPŁATY
Pełna odpłatność
380 zł
Student 200 zł
Pełna odpłatność (drugi dzień) 180 zł
Student (drugi dzień) 100 zł
Uwagi


UWAGA:
Faktury będą do odebrania w recepcji lub wysyłane pocztą.
W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie dokonanie opłaty gotówką w dniu rozpoczęcia konferencji.
Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 28 lutego 2017 r. na konto:
Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
BGŻ S.A. I/o woj. w Warszawie Nr 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270
z dopiskiem 'Konferencja 2017, nazwisko(a) uczestników'